top of page

חוטבים וחטובים

היו היו שני חוטבי העצים שעשו ביניהם תחרות מי מצליח לכרות כמה שיותר עצים במשך יום עבודה.

במהלך התחרות החוטב הראשון עבד במרץ ללא הפסקה ומדי פעם הציץ על חברו שנהג להתיישב ולנוח כל זמן קצוב.

בסוף היום בדקו מי הספיק לחטוב יותר עצים והחוטב שעשה מדי פעם הפסקה הוא זה שניצח!

מדוע?

כי בזמן שעשה הפסקה הוא דאג להשחיז את הגרזן שלו וכך הוא: גם נח, גם עבד ביעילות וגם השיג תפוקה גדולה יותר.

בזמן הזה החוטב השני עבד מאוד קשה עם גרזן קהה ולא מחודד וכילה את כוחו.

דבר אחד בטוח מהמשל - שני החוטבים יצאו מאוד חטובים!!

אצלי בעסק:

"אני משחיזה את הגרזן שלי" בכך שמדי פעם אני מוצאת זמן לעשות סדר בניירת, מזמינה חומרי גלם, מסדרת אחרת את הקליניקה, חושבת על יוזמות ושיתופי פעולה חדשים, מפנה את המיותר ובכך מפנה מקום לאנרגיות חדשות.

ובחיים הפרטיים:

משתדלת כל יום להקדיש זמן פנוי לפעילות יצירתית או משמחת כמו ריקודים, צעידה בשדות, פתירת תשבצים, בישול, הקשבה להרצאות מעוררות השראה והרשימה עוד ממשיכה...8 צפיות0 תגובות

Σχόλια


bottom of page